Tag: Art&FashionForum

Art&Fashion Forum Experience

Art&Fashion Forum Experience

Mądry człowiek powiedział kiedyś „Nauczycielem wszystkiego jest praktyka”. Było to w I w. p. n. e., natomiast za autora słów uważa się Juliusza Cezara. Mimo, że żyjemy w XXI wieku, powyższa sentencja jest w dalszym ciągu aktualna. Szukając możliwości „praktykowania” założyłam […]